Кинезитерапия след травми или фрактури на опорно-двигателен апарат

Приложението на кинезитерапията в тези случаи цели максимално функционално възстановяване на засегнатите части. Основните задачи са възстановяване на обема на движение в ставите, мускулната сила, преодоляване на болката и отока, възстановяване на проприорецепцията и глобалните функции.