Лимфен дренаж

Той е част от техниките, които се използват, за да благоприятстват лимфотока. Използва се широко при множество състояния на затруднен лимфоток- посттравматични отоци, следоперативни състояния, при които са премахнати лимфни възли и др.