Мануална терапия

  • по Терие
  • по Мълиган
  • General Osteopathic Treatment - техника, която разглежда тялото в неговата цялостност. Основава се на принципа, че тялото не функционира на отделни единици, а като хармонично цяло. Има за цел да тестува подвижността и обема на движение на ставите една по една и да открие къде е лимитът на движение за всяка една от тях. Освен диагностичен ефект, има релаксиращ ефект върху нервната система и подобрява кръвообращението.