Рехабилитация на неврологични състояния

Рехабилитация на неврологични състояния - инсулти, множествена склероза, паркинсон, травматични увреди на централната и периферната нервна система.