За студиото

Студио за кинезитерапия "Надежда" отваря врати през март 2011.

Създадох студиото ми след двугодишен стаж във Франция, където кинезитерапията заема приоритетно място както във функционалното възстановяване, рехабилитация и социалната реадаптация на хора с травми и трайни увреждания, така и като превантивно средство при активни, трудоспособни хора.

Понятието кинезитерапия означава "лечение чрез движение" т.е. използване на различни форми на двигателна активност за функционално възстановяване. Най-общо кинезитерапията може да се раздели на активна и пасивна.

При активната кинезитерапия клиентът изпълнява индивидуално изработена програма от физически упражнения, аналитична гимнастика, подводна гимнастика, трудотерапия и др.. Целта й е да се възстанови ставната подвижност, да се преодолее болката и мускулния спазъм, да се стимулира трофиката на даден мускул, да се подобри моторния контрол и да се създадат нови двигателни стереотипи. По този начин се възстановява пълноценно функцията на засегнатото звено.

Пасивната кинезитерапия включва прилагането на лечебен масаж, мануално-мобилизационни техники, дълбокотъканни техники. Те допринасят за психо-физическата релаксация на организма, стимулират възстановителните процеси, намаляват болката и възвръщат нормалния мускулен тонус.